the best offer from us

Raw materials / Galvanized rolls
tittex tonna
cinkapat glanapatet

Galvanized rolls

tittex tonna
cinkapat glanapatet
Thickness (mm) Width (m)
0.27 1.0
0.3 1.0
0.35 1.0
0.4 1.250
0.45 1.250
0.5 1.0; 1.250
0.6 1.0; 1.250
0.7 1.0; 1.250
0.8 1.0; 1.250
0.9 1.0; 1.250
1.0 1.0; 1.250
1.2 1.0; 1.250

Length (m) by request.

Ձեզ նաև կարող է հետաքրքրել

 shinararakan taxtakner
 taniqi cacki paraganer
 cinkapat rulonov titex
 белая черепица

Footer map