0
0

Տանիքի ծածկեր / Ցինկապատ ծալքաթիթեղ

Հաստություն
 • 0,45 մմ

 • 0,4 մմ

 • 0,3 մմ

 • 0,35 մմ

 • 0,5 մմ

 • 0,55 մմ

 • 0,6 մմ

 • 0,7 մմ

 • 0,8 մմ

 • 1 մմ

Օգտակար լայնություն
 • 0.92 մ

 • 1.15 մ

Գներ